Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut bidrag för förbättringar i den psykiatriska heldygnsvården samt medel för utvärdering Diarienummer: S2008/8096/HS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att, efter rekvisition från Sveriges Kommuner och Landsting, betala ut 50 000 000 kronor under 2010. Medlen ska användas för att under 2011 stimulera utveckling och ett strukturerat förbättringsarbete som höjer kvaliteten enligt en överenskommelse till regeringen avser att ingå med Sveriges Kommuner och Landsting.

Laddar...