Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet m.m. Diarienummer: rskr. 2012/13:119

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014-2025.

Regeringen uppdrar åt länsplaneupprättarna att för respektive län upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2014-2025.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Näringsdepartementet senast den 13 juni 2013. Samtidigt ska som Trafikverket remittera redovisningen.

Länsplaneupprättarna ska redovisa förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur till Näringsdepartementet senast den 16 december 2013.

Laddar...