Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att analysera sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter Diarienummer: S2013/4538/SFÖ

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att:

-kartlägga och analysera hur fristående sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter bedriver sin verksamhet.

- analysera och bedöma under vilka förutsättningar fristående sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter innebär en ändamålsenlig organisering av de statliga utvärderingsresurserna.

Statskontoret ska muntligt rapportera om uppdragets genomförande till Socialdepartementet senast den 1 november 2013.

Laddar...