Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om utvidgad försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter Diarienummer: S2013/7195/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att utvidga försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter till minst två nya produktgrupper, varav en ska utgöras av produkter som används för behandling av kroniskt sjuka patienter.

Varje produktgrupp ska bestå av produkter med liknande egenskaper. Produkterna inom respektive grupp kan, men behöver inte, skilja sig åt med avseende på terapeutiskt syfte. Produktgrupperna utses av TLV, men med kravet att det ska handla om andra grupper än de som tidigare utvärderats av myndigheten. De produktgrupper som utses ska även befinna sig i olika stadier av produktlivscykeln, där minst en grupp ska bestå av produkter med ny och innovativ teknologi.

Den första delen av uppdraget, som omfattar produkter med ny teknik och innovativ teknologi, ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2014. Den andra delen av uppdraget som avser en produktgrupp med produkter som används för behandling av kroniskt sjuka patienter ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2014. Slutredovisningen ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 december 2014.

Laddar...