Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från Hjälpmedelsinstitutet Diarienummer: S2013/4687/FST

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) att förbereda inordnande av de uppgifter i Hjälpmedelsinstitutet (HI) som bedöms vara ett fortsatt statligt åtagande i Handisam den 1 maj 2014. Handisam ska senast den 14 februari 2014 till Socialdepartementet lämna en redovisning av hur arbetet med uppdraget fortskrider.