Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn Diarienummer: S2014/1695/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag:
- att samordna spridningen av kunskap och metoder för att ge stöd och skydd till barn mot människohandel och exploatering, till kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter i deras arbete,
- att verka för att förnya och utveckla samarbetet med taxibolag och hotell- och restaurangbranschen i syfte att öka möjligheten att identifiera barn som exploateras för olika ändamål,
- att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande och att övergreppen i stor utsträckning utgör brott även utomlands samt att uppmana allmänheten att anmäla kännedom om misstänkta övergrepp, samt
- att bidra till en förstärkt samordning och samarbete på operativ nivå mellan relevanta myndigheter inom EU.

Uppdraget ska i sin helhet genomföras med fokus på de utsatta barnens rättigheter och det offentligas ansvar att tillgodose och säkerställa dessa rättigheter.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa uppdraget i en rapport till Socialdepartementet senast den 31 maj 2015.

Laddar...