Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694–790 MHz) Diarienummer: N2014/2008/ITP

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen att utreda användningen av frekvensbandet 694–790 MHz (700 MHz-bandet) efter den 31 mars 2017.