Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att planera frekvensutrymme för marksänd tv efter den 31 mars 2017 Diarienummer: N2014/2009/ITP

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att ta fram en nationell planeringslösning för marksänd digital tv efter den 31 mars 2017.