Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag och erbjudande att ta fram förslag till regionala handlingsplaner inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet fö Diarienummer: A2014/1942/A

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt nedan angivna länsstyrelser och erbjuder nedan angivna landsting, kommuner och samverkansorgan med regionalt tillväxtansvar att inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet för investeringar för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 utarbeta ett förslag till regional handlingsplan för respektive geografiskt programområde.

  • Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Samtliga samverkansorgan
  • Skåne läns landsting
  • Hallands läns landsting
  • Västra Götalands läns landsting
  • Gotlands kommun

Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med Svenska ESF-rådet.

---

Likalydande till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Samtliga samverkansorgan
Hallands läns landsting
Gotlands kommun
Västra Götalands läns landsting
Skåne läns landsting