Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag inom ramen för Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Diarienummer: S2014/4810/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket om äldre personer utsatta för våld inom vård och omsorg. Paketet ska bestå av korta filmer och tillhörande handledning. Utbildningen ska rikta sig till personal inom hemtjänst, särskilda boenden för äldre och andra aktörer som i sin verksamhet kommer i kontakt med äldre personer. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 januari 2015.