Uppdrag att bistå den särskilde utredaren med underlag inom ramen för utredningen om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder fö Diarienummer: N2014/3018/TE

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inom ramen för sitt uppdrag bistå den särskilde utredaren med nödvändiga underlag och utredningsresurser inom ramen för utredningen om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (dir. 2014:106).