Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag med anledning av skogsbranden i Västmanlands län Diarienummer: S2014/5966/SFÖ

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Västmanlands län att hantera utbetalning om högst 50 000 000 kronor till kommunerna Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar i Västmanlands län för kostnader som uppkommit direkt till följd av den skogsbrand i Västmanland som började den 31 juli 2014. Länsstyrelsen i Västmanlands län ska senast den 30 januari 2015 till Socialdepartementet rapportera uppdraget.