Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Diarienummer: S2012/275/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att uppdra åt Socialstyrelsen att göra en utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige och föreslå för regeringen vilket lärosäte som bör få i uppdrag att vara ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Uppdraget ska redovisas senast den 16 mars 2015 till Socialdepartementet.