Uppdrag att frysa projekt E4 Förbifart Stockholm Diarienummer: N2014/4313/TE

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att från och med dagens datum för beslutet (den 23 oktober 2014) och fram till den 1 maj 2015 frysa produktionen i projekt E4 Förbifart Stockholm. Undantaget är arbeten som måste slutföras för att samhällsviktiga funktioner inte ska riskera att störas eller helt utebli eller arbeten som innebär en säkerhetsrisk för enskilda om de inte slutförs. Under denna period får Trafikverket i övrigt endast utföra arbete som är kopplat till sökande av tillstånd och planer.