Beslut om byggstarter 2015–2017 och förberedelse för byggstart 2018–2020 Diarienummer: N2014/5375/TE

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att Trafikverket får byggstarta de objekt som anges i bilaga 1 under perioden 2015–2017 (år 1–3) och att myndigheten får förbereda de objekt som anges i bilaga 2 för byggstart under perioden 2018–2020 (år 4–6). Med byggstart avses i detta sammanhang att objekten har en ekonomisk prioritering i enlighet med nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025. För ett genomförande av objekten krävs sedan flera efterföljande avgöranden enligt tillämpliga regelverk.

Detta beslut upphäver regeringens tidigare beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 i den del som berör beslut om byggstarter 2014–2016 samt beslut om förberedelse för byggstarter 2017–2019.