Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag angående utformning av en taxa för gatuavgifter Diarienummer: N2015/1512/PUB

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att utarbeta ett förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter samt alternativa förslag till en sådan normaltaxa. Såväl normalförslaget som de alternativa förslagen till taxa bör ligga i linje med det förslag till gatuavgifter som regeringen redovisat i lagrådsremissen Nya bestämmelser om gatukostnader (dnr S2013/7787/PBB) samt till sådana förtydliganden med mera som kan anses vara motiverade med hänsyn till innehållet i Lagrådets yttrande den 20 november 2013. Lantmäteriet ska också redovisa konsekvenserna av förslagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 augusti 2015.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.