Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Komplettering av skrivelse med förslag till landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 Diarienummer: N2015/131/HL, N2015/132/HL, N2015/134/HL, N2015/138/HL,N2015/140/HL, N2015/145/SM, N2015/146/SM, N2015/147/SM,N2015/149/SM, N2015/153/SM,N2015/2357/HL

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen beslutar att bilagt förslag till komplettering av tidigare över-lämnat förslag till landsbygdsprogram för Sverige år 2014−2020 ska överlämnas till Europeiska gemenskapens kommission.

Ladda ner: