Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Diarienummer: S2015/4099/FST

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015–2018.

Ladda ner:

Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk bakgrund och var de bor. I uppdraget beskriver regeringen detta som en grundläggande förutsättning för den svenska äldreomsorgen. Regeringen beskriver i uppdraget även att de demografiska förändringar som Sverige nu möter innebär ett stadigt ökande tryck på äldreomsorgen och att det därför är viktigt att arbeta för att skapa en långsiktig och stabil grund för äldrepolitiken att bygga vidare på.