Uppdrag till Statens historiska museer att redovisa en kunskapsöversikt om mänskliga kvarlevor vid offentliga museer Diarienummer: Ku2015/02553/KL

Regeringen uppdrar åt Statens historiska museer att redovisa en kunskapsöversikt om hanteringen av mänskliga kvarlevor vid offentliga museer i Sverige. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 16 maj 2016.

Ladda ner: