Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om illegal hantering av punktskattepliktiga varor

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrotts-myndigheten och Skatteverket att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs av myndigheterna och analysera hur samverkan kan förbättras.

I uppdraget ingår vidare att utvärdera och redovisa effekterna av vidtagna åtgärder i det operativa arbetet samt kvantifiera effekten av de vidtagna åtgärderna på smuggling och annan illegal hantering av punktskattepliktiga varor.

En gemensam delredovisning gällande kartläggningen och analysen om hur samverkan kan förbättras ska lämnas till Finansdepartementet senast den 1 oktober 2016. En gemensam slutredovisning av vidtagna åtgärder och dess effekter både i det operativa arbetet och på smuggling och annan illegal hantering av punktskattepliktiga varor ska lämnas till Finansdepartementet senast den 1 oktober 2017. Tullverket och Ekobrottsmyndigheten ska administrera uppdraget.

Pressmeddelande: Regeringsuppdrag om illegal hantering av punktskattepliktiga varor