Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag om minskad förbrukning av plastbärkassar Diarienummer: M2015/03967/Ke

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda och utveckla ett förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av plastbärkassar. Förslagen till åtgärder ska utformas på ett kostnadseffektivt sätt för att uppnå direktivets syfte. Verket ska dock inte föreslå en skatt.

En analys av konsekvenserna av förslagen ska utföras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen 2007:1244 om konsekvensutredning vid regelgivning. I konsekvensutredningen ska även ingå en analys av påverkan på handeln och med andra länder.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskanslit (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 mars 2016.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.