Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Diarienummer: U2014/7490/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet att, inom ramen för utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering under 2015–2018.

Ladda ner: