Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga insatsen hem för vård eller boende (HVB) och verksamheter med konsulentstöd till familjehem Diarienummer: S2016/01022/FST

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) ska kartlägga och analysera viss verksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller hem för vård eller boenden, HVB, samt verksamheter som bedriver konsulentstöd till familjehem och jourhem.

Tyngdpunkten för kartläggningen ska vara HVB och konsulentverksamheter som bedrivs i enskild regi. Vårdanalys ska dock även kartlägga kommunalt bedriven verksamhet.

Ladda ner:

Vårdanalys ska utföra uppdraget i samråd med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt i kontakt med Välfärdsutredningen (dir. 2015:22). Under arbetets gång ska avstämning ske med Socialdepartementet.

Vårdanalys ska senast den 30 december 2016 redovisa uppdraget till Socialdepartementet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.