Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret om statlig styrning av offentlig sektor

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga, analysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet.