Uppdrag till Kammarkollegiet att överta arbetsgivaransvaret för uppsagd personal i Valmyndigheten Diarienummer: Ku2016/00763/D

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att från och med den 1 april 2016 överta arbetsgivaransvaret för uppsagd personal i Valmyndigheten. Uppdraget ska gälla som längst till dess att uppsägningstiden löpt ut för personalen.

Ladda ner: