Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning Diarienummer: U2016/01350/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att efter samråd med övriga statliga forskningsfinansiärer föreslå justering av indikatorerna för vetenskaplig produktion och citeringar.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 april 2016.