Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga Diarienummer: S2016/02759/JÄM

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO, ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år.

Ladda ner:

MUCF ska stödja UMO att ta fram en digital plattform för nyanlända och asylsökande barn och unga. Plattformen bör enkelt kunna användas i nätuppkopplade mobiltelefoner och ska innehålla målgruppsanpassad information om hälsa och jämställdhet med särskild inriktning på SRHR.

Informationen bör omfatta relevant lagstiftning, rättigheter och skyldigheter för den enskilde (inklusive straffrättsliga aspekter), tillgängliga stödinsatser samt vilka civilsamhällesorganisationer som finns på området. Perspektiven icke-diskriminering, hbtq och normkritik ska beaktas.

Likvärdig information bör vara tillgänglig på både lätt svenska och de vanligast förekommande modersmålen för nyanlända och asylsökande barn och unga. Den digitala plattformen ska göras känd vid boenden, inklusive familjehem, och i verksamheter för dessa grupper.

MUCF ska till Socialdepartementet lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 31 mars 2017.

Laddar...