Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet Diarienummer: U2016/02935/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de landsting som omfattas av Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet, U2014/07551/F).

Ladda ner:

Utvärderingen ska i huvudsak baseras på bibliometriska underlag och på sakkunniggranskning av vetenskapliga publikationer. Resultatet av utvärderingen ska utgöra en del av underlaget för fördelning av medel inom ramen för ALF-avtalet.

Laddar...