Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att föreslå en åtgärdsplan för ett nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet Diarienummer: S2016/05446/FS

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Folkhälsomyndigheten föreslå en åtgärdsplan för ett nationellt utvecklingsarbete med särskild inriktning på att motverka narkotikarelaterad dödlighet.

Ladda ner:

Åtgärdsplanen ska tydliggöra olika aktörers roll i arbetet och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Åtgärdsplanen ska omfatta legalt och illegalt användande av narkotiska preparat. Åtgärdsplanen ska omfatta perioden 2017–2020. Samma uppdrag har givits till Socialstyrelsen och till Folkhälsomyndigheten.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2017.