Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag om framtagande av förslag till kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh nya elcertifikat till 2030 Diarienummer: M2016/02089/Ee

Publicerad

Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av kvotkurvan för elcertifikaten efter 2020 för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

Ladda ner:

Energimyndigheten ska vid framtagande av förslag på nya kvoter beakta de förslag som läggs vid rapportering av deluppdraget om elcertifikatsystemets utveckling efter 2020. I uppdraget ingår att analysera konsekvenserna av föreslagna nya kvoter och dess effekter för olika aktörer inom elcertifikatsystemet och för berörda myndigheter.

Bakgrund

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enades den 10 juni 2016 om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Enligt överenskommelsen ska elcertifikatsystemet förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. Vidare ska Energimyndigheten enligt överenskommelsen få i uppdrag att ta fram förslag på utformning av kvotkurvan för elcertifikaten efter 2020.