Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag till Energimyndigheten inför Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet Diarienummer: M2015/03314/Ee

Publicerad

Regeringen har gett Energimyndigheten följande uppdrag inom ramen för den kommande Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017.

Ladda ner:

Uppdraget innefattar följande:

  1. Justering av kvotkurvan
  2. Tidpunkt för godkännande av anläggningar
  3. Marknadsförbättrande åtgärder
  4. Torvens utveckling
  5. Utvecklingen efter 2020

Uppdrag 1, 2, 3 och 4 ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 30 juni 2016.

Uppdrag 5 ska redovisas senast den 18 oktober 2016.

Uppdragen kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Miljö- och energidepartementet och Statens energimyndighet rapporteras vid andra tidpunkter än vad som ovan angivits för respektive uppdrag.

Energimyndigheten ska i de delar som är relevanta föra en dialog med norska myndigheter.