Regeringsuppdrag

Uppdrag att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Diarienummer: U2016/04865/S

Publicerad

Med förbehåll för riksdagens beslut om propositionen En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 (prop. 2016/17:46) ger regeringen i uppdrag åt Statens skolverk att utforma och, från och med hösten 2017 till och med juni 2021, genomföra en försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4.

Ladda ner:

Regeringen har för avsikt att med stöd av ett bemyndigande i skollagen (2010:800) som föreslås i den nämnda propositionen reglera de grundläggande förutsättningarna för försöksverksamheten i förordning.