Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag avseende moderna beredskapsjobb i staten Diarienummer: A2016/02180/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att etablera en organisation för moderna beredskapsjobb i staten som svarar mot regeringens ambitioner med insatsen.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla lättillgänglig information om de moderna beredskapsjobben åt såväl myndigheterna som de arbetssökande. De statliga arbetsgivarna ska informeras om ersättningens utformning och vilka krav som ska vara uppfyllda för att ersättning kan betalas ut.

Arbetsförmedlingen ska matcha lämpliga arbetssökande mot de arbetsuppgifter som arbetsgivarna erbjuder. Arbetsförmedlingen ska vidare informera om möjliga arbetsuppgifter och ge exempel på arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för satsningen. Det är viktigt att det finns en fungerande matchning på lokal nivå som svarar mot berörda myndigheters behov av lämpliga arbetssökanden.

Senast den 16 januari 2017 ska Arbetsförmedlingen redovisa till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) hur myndigheten avser att genomföra uppdraget.

Ambitionen är att minst 500 personer under 2017 ska beredas sysselsättning vid de statliga myndigheterna.

Senast den 31 mars respektive den 30 november 2017 ska Arbetsförmedlingen redovisa det fortsatta arbetet med de moderna beredskapsjobben vad avser bland annat informationsinsatser och matchningsarbetet.

Under perioden 2018–2020 ska Arbetsförmedlingen, i samband med respektive årsredovisning, redovisa hur arbetet med de moderna beredskapsjobben fortskrider med ambitionen att insatsen år 2020 ska omfatta minst 5 000 personer.

Arbetsgivarverket svarar inom sitt ansvarsområde för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Laddar...