Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att ta fram beslutsunderlag för vissa föreskrifter i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder Diarienummer: S2016/06723/FST

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram beslutsunderlag som behövs för att regeringen ska kunna besluta om vissa föreskrifter i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet i en rapport senast den 28 november 2016.

Ladda ner: