Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att fortsätta driva webbplatsen ”Alla väljare” med lättläst nyhetsinformation Diarienummer: Ku2016/02632/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att under 2017 fortsätta driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allaväljare.se – med lättläst nyhetsinformation. Avsikten är att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 november 2017.

Ladda ner: