Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att analysera processen och förutsättningarna för anställningar med skyddat arbete hos Samhall AB Diarienummer: A2016/02315/A

Publicerad

Regeringen uppdrar till Statskontoret att kartlägga och analysera bland annat Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall AB. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 maj 2017.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar till Statskontoret att kartlägga och analysera:

  • Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall AB (Samhall), bland annat Arbetsförmedlingens arbete med att identifiera, registrera och koda förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inför anvisningar till skyddat arbete hos Samhall,
  • hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall har ändrats över tid i relation till bolagets uppdrag, vad gäller bland annat dessa personers ställning på arbetsmarknaden i förhållande till övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
  • hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete, och
  • den pågående satsningen på utvecklingsanställningar vid Samhall i förhållande till syftet att skapa goda förutsättningar för att personer ska kunna utveckla sin arbetsförmåga.

Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Arbetsmarknads-departementet och Näringsdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 maj 2017.

Genväg

Samhall AB

Samhall är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm som ägs av svenska staten. Bolagets uppgift är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga där behoven finns.