Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att fortsätta att utveckla forskningen om trafikens samhällsekonomiska kostnader Diarienummer: N2017/01023/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att fortsätta utveckla forskningen genom att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafiken samhällsekonomiska kostnader.

Ladda ner: