Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens Diarienummer: S2017/01706/FS

Publicerad Uppdaterad

Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk har fått i uppdrag av regeringen att gemensamt ansvara för en nationell samverkansfunktion som involverar berörda aktörer i syfte att främja ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens.

Ladda ner:

I samverkan med övriga myndigheter som omfattas av samverkansfunktionen ska Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk ta fram en gemensam tvärsektoriell handlingsplan gällande antibiotikaresistens avseende tidsperioden 2018–2020. Detta innebär en uppdatering av den nuvarande tvärsektoriella handlingsplanen mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Antibiotikaresistens är ett gräns- och sektorsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning såväl i Sverige som globalt. Dessutom orsakar antibiotikaresistens samhällskostnader om mångmiljardbelopp. Antibiotikaresistens måste angripas tvärsektoriellt vilket innebär att bland annat människors och djurs hälsa, miljö, forskning, utbildning, handel och internationellt utvecklingssamarbete involveras. Överlag kan det konstateras att Sverige i flera avseenden har en framstående ställning när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens. Det finns dock behov av fortsatta åtgärder för att vidhålla och förbättra situationen ytterligare.

Detta uppdrag syftar till att främja ett samordnat tvärsektoriellt arbete med utgångspunkt i den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens från april 2016

Laddar...