Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att göra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Diarienummer: U2017/00991/UF

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i enlighet med den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF).

I uppdraget ingår att analysera regeringens styrning av MUCF. Statskontoret ska också, där så är relevant, översiktligt analysera hur MUCF:s uppdrag och verksamhet förhåller sig till uppgifter som myndigheter med närliggande verksamheter har.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 september 2017.