Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om försändelser inom tvångsvården Diarienummer: S2017/01566/FS

Publicerad

Socialstyrelsen ska utreda och bedöma om gällande rätt kan anses ge tillräckliga möjligheter att förhindra att otillåtna föremål förs in på inrättningar eller avdelningar där sluten psykiatrisk vård och sluten rättspsykiatrisk vård bedrivs, eller förhindra att patienter gör något som är straffbart mot personer utanför den inrättning eller avdelning där patienten vårdas.

Ladda ner:

En grundläggande utgångspunkt vid sjukvårdsinrättningar där sluten psykiatrisk tvångsvård och sluten rättspsykiatrisk vård får ges är att en god säkerhet ska kunna upprätthållas och att vårdgivaren har möjlighet förhindra att sådant som kan störa vården eller ordningen förs in på sjukvårdsinrättningen.

Ett av de problem som påtalats för regeringen är att det i dagsläget inte finns fullgod möjlighet att kontrollera inkommande försändelser för att kunna hindra att otillåtna föremål kommer in på vårdenheterna.

Vid utförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen särskilt beakta regleringen av skyddet för fri- och rättigheter som finns i regeringsformen och i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt de höga kraven på rättssäkerhet som måste ställas på lagstiftningen inom detta område. Uppdraget ska även ta hänsyn till relevanta etiska och medicinska utgångspunkter.