Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Trafikanalys att analysera användningen av tunga fordon i urbana miljöer Diarienummer: N2017 /03632/TS

Publicerad

Tunga lastbilar har på senare tid kapats och använts i terrorattacker i Stockholm, Berlin och Nice. I syfte att öka säkerheten för människor som vistas i urbana miljöer behöver möjligheten att kapa och använda tunga fordon i terrorattacker förhindras. Som ett led i detta arbete behövs kunskap om hur tunga fordon används i urbana miljöer i dag och vilka alternativa lösningar, exempelvis omlastning och användning av lätta lastbilar, elfordon, fraktcyklar eller underjordiska transportsystem som finns tillgängliga.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om användningen av tunga lastbilar i urbana miljöer.
Kunskap behövs även om vilka konsekvenser begränsad användning av
tunga fordon i urbana miljöer skulle ha för såväl tillgänglighet som säkerhet, miljö och hälsa. Analysen och förslagen ska genomföras och utarbetas med utgångspunkt i de transportpolitiska målen. Effekter för näringslivets transporter, trafiksäkerhet och påverkan på klimat, buller och luftkvalitet ska särskilt redovisas. Analysen ska även innehålla en kostnadsbedömning.

Laddar...