Uppdrag till Trafikanalys att utreda hur kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar kan förbättras Diarienummer: N2017/03479/TS

Publicerad Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att utreda förutsättningarna för att kontinuerligt ta fram fördjupade kunskapsunderlag om distributionsfordons och lätta lastbilars transporter, med fokus på urbana miljöer. Transporter för såväl distribution som tjänsteresor ska inkluderas.

Ladda ner:

Slutrapport från Trafikanalys

I slutrapporten från Trafikanalys redovisas ett antal förslag till upplägg för statistik­­produk­tion, på kort och lång sikt, samt förslag till ett ökat kunskapsunderlag.