Uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk Diarienummer: S2017/03738/FS

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka sin tillsyn med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, särskilt vad gäller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt att förebereda för genomförandet av direktivets bestämmelser om spårbarhet och märkning.

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge länsstyrelserna i uppdrag att förstärka sin tillsyn med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv och för att förstärka tillsynen av rökfria skolgårdar.