Utredare till uppdraget att granska Transportstyrelsens upphandling av it-drift Diarienummer: N2017/05190/SUBT

Regeringen uppdrar åt Thomas Bull att som utredare utföra granskningen av den upphandling rörande förändrad it-drift hos Transportstyrelsen som regeringen beslutade om den 3 augusti 2017.

Ladda ner:

Den 3 augusti 2017 beslutade regeringen att en utredare ska granska den upphandling rörande förändrad it-drift hos Transportstyrelsen som har medfört att säkerhetskänslig och av andra skäl sekretessbelagd information har hanterats på ett sätt som strider mot svensk lag.