Uppdrag om uppföljning av värdering av utländska betyg Diarienummer: U2017/03461/UH

Ladda ner:

Regeringen har beslutat att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av den ändring av värdering av utländska betyg som myndigheten beslutade i november 2016 och som började gälla inför antagningen till höstterminen 2017. Uppföljningen och analysen ska omfatta antagningen till höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2017 och slutredovisas senast den 28 februari 2018.

Om analysen visar att meritvärderingen av olika gruppers betyg innebär att sökande med svenska och utländska betyg inte kan konkurrera på likvärdiga villkor, ska UHR vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att uppnå detta. Eventuella förändringar i UHR:s föreskrifter ska göras inför antagningen till höstterminen 2018. För regeringen är det viktigt att olika grupper av sökande kan konkurrera på likvärdiga villkor när ett urval behöver göras.