Uppdrag till Trafikverket att införa anläggningar för nykterhetskontroll

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att införa anläggningar för nykterhetskontroll i vissa hamnar. Trafikverket ska även föreslå hur mobila lösningar för automatisk nykterhetskontroll kan användas vid övriga hamnar och andra lämpliga platser i trafikmiljön.

Ladda ner:

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2018. Införandet ska ske stegvis och med mål att minst en anläggning ska vara i drift senast den 1 juli 2018. Uppdraget ska därefter slutredovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 december 2020.