Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till MUCF att genomföra förberedelser av fördelning av stöd i samband med de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 Diarienummer: Ku2017/02115/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att genomföra förberedelser av fördelning av stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018 eller Europaparlamentsvalet 2019. MUCF ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Ladda ner:

Verksamheten ska inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga områden med lågt valdeltagande i tidigare val.