Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter Diarienummer: S2017/07418/FST

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela och följa upp satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år under åren 2018-2019.

Ladda ner:

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen  använda 200 000 000 kronor under 2018 varav högst 500 000 får användas för egna kostnader för hanteringen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har enligt regeringsbeslut den 21 januari 2016 i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp regeringens satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter. Uppdraget avslutas i och med att hanteringen av 2017 års statsbidrag är genomfört