Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser Diarienummer: U2017/04678/UH

Publicerad

Regeringen ger Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Malmö högskola (från och med den 1 januari 2018 Malmö universitet), Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och Högskolan Kristianstad i uppdrag att från och med 2018 anordna fler sommarkurser.

Ladda ner: