Uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten Diarienummer: S2017/07414/FS

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av det statliga och kommunala stödets betydelse och effektivitet för människors idrottande och motionerande.

Ladda ner:

Analysen ska belysa betydelsen av människors bostadsort och bostadsförhållanden och utgå från människors socioekonomiska, personliga och kulturella förutsättningar.

CIF ska analysera vad som kännetecknar jämlik idrott och motion och peka på goda exempel där offentligt stöd bidragit till detta. CIF ska även analysera vad som kännetecknar ojämlik idrott och motion samt hur det offentliga och idrottsrörelsen kan motverka detta.

CIF ska lämna en samlad rapport om genomförd verksamhet under 2018 till Socialdepartementet senast den 15 maj 2019.